Mỗi ngày “SWEET GROUP” hiện diện trong cuộc sống của hàng triệu người, “SWEET” mong muốn góp phần tạo nên một thế giới tốt hơn và khỏe mạnh hơn cho các cá nhân và gia đình, cho cộng đồng nói chung và VIỆT NAM nói riêng.


CEO / Founder


Marketing Director


Public Relations


Customer Support